با من باش

 

 درد من تنها و تنها برای من است

تو ن انرا میبینی ن میتوانی حسش کنی

و نه رنج حاصل  از ان را تحمل کنی 

اما..... باور کن میتوانی با بودنت
 تحملش را برای من (اسان) کنی


/ 0 نظر / 24 بازدید