با من قدم بزنننننن

ا من قدم بزن تو این پیاده رو من عاشقت شدم از پیش من نرو هر جا بری میام دلگرم و بی قرار بی من سفر نرو تنهام دیگه نزار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه

عاشق این اهنگممم دوستتون دارم بوووووس

/ 1 نظر / 35 بازدید
پسر روشن آب

با این پستت یه آه بلند کشیدم به یاد کسی که اول اون این آهنگو واسم گذاشت